Kolmossens Kennel

Kolmossens Alone Queen Särskilt spårprov

 

Den 30/1-2016 Gick Kaxa sitt Särskilda älgspårprov som hon fick Godkänt på med mig som förare.

SÄK

Särskilt älgspårprov

Övrig information

Spårprov började Kl:

Spårprov slutade Kl:

10:10

11:50(01:40)

Snö / Barmark
Barmark

Skrapighet
Ej skr

Väderlek
Mulet

Vind
Måttlig

Lufttemperatur (ca kl. 09:00)
0 - +10

 

Moment

Moment

Poäng

Kofficient

Summa

1. Linförighet

9

1

9

2. Spårningsförmåga

6

2

12

3. Arbetstempo

6

1

6

4. Självständighet

8

1

8

 

35 poäng.

Pris

Godkänt

Provets händelseförlopp

Spårsele och lina används. 10.10 Tiken börjar på morgonspår efter ko med kalv lugnt och tyst i medvind, hunden spårar bra, men har en tendens att tappa koncentrationen emellanåt, samtidigt som hon har kontroll över spåren. ( Liksom kontrollerar om hundföraren är med.) 10.44 Rast. 11.20 Spårningen fortsätter som tidigare i ett bra tempo, hon arbetar självständigt utan hjälp av hundföraren. 11.50 Provslut. Det som stör provet är att hunden vill ibland ha synkontroll med hundföraren. En hund som klarar ett eftersök för dagen.

 

Kolmossens Alone Queen 2 Jaktprov

Den 29/12-2015 gick Kaxa sitt andra jaktprov denna gång med mig som förare. Hon fick ett 1 pris med 76 poäng.

 

 SÄK

 

Övrig information

Ledhundsprov startar Kl:

Ledhundsprov avslutas Kl:

08:25

14:30

Barmark / Snö
Snö 0-10 cm

Skrapighet
Mycket skr.

Väderlek
Klart

Vind
Måttlig

Temperatur
-10 - 0 C

Markförhållande
Frusen mark

Älgtäthet
Liten

 

Moment

Moment

Poäng

Kofficient

Summa

1. Uppträdande vid sök efter älg

9

1

9

2. Förmåga att finna älg

7

3

21

3. Uppträdande när hunden markerar/närmar sig älg

8

3

24

4. Uppträdande framför/när den ser älg

7

2

14

5. Spårning

8

1

8

 

76 p.

Pris

1

 

 

Provets händelseförlopp

Spårsele med lina används.
SO. vind.
09:20 Markerar rådjur i medvind, (förmodligen med hörsel) visar inget intresse.
10:51 Kort paus, (samtalar med hundföraren om att gå i lugnare tempo).
11:32 Spårning börjar på morgonslag.
11:51 Spårningen slutar.
11:51 Hunden markerar med vindvittring ca.100m från älgarna.
12:00 Älgko med kalv påträffas stående på en liten kulle i gles granskog och glider undan. Hunden helt lugn och tyst, står i slak lina.
12:04 Prg. konstaterar att älgarna rest sig ur legor, (säkerligen hört Prg. i det skarpa föret)
12:05 Spårning fortsätter.
12:20 Spårning slutar vid en granplantering då älgarna gått lugnt och stilla ut ur provområdet.
13:27 Tjäder lättar från tall, hunden uppträder lugnt och visar inget intresse, Spårar av vägar men ingen mera älgkontakt till provslut.


Konklusion: Hunden väl provad i alla moment, utmärkt samarbete med hundföraren, använder höjder i terrängen, hundföraren har högt tempo (ca 1,3 km/t i genomsnitt under provtiden med tanke på svåra markförhållanden). Hundförarens 1:a jaktprov med tiken. Bra jobbat.

Kolmossens Alone Queen 1 a Jaktprov

 

Den 18/9-13 gick Kolmossens Alone Queen sitt första jaktprov.

Husse var förare.

Resultatet blev en 2:a pris med 74 poäng.

Jaktprov Kaxa